Počela realizacija sedam socijalnih projekata

Grad Novi Pazar novcem iz namenskih transfera od Vlade Srbije finanasiraće do kraja godine sedam projekata kojima će se poboljšati usluge socijalnih pitanja u ovom gradu. Realizacija je počela 1. avgusta, a ukpna vrijednost je 13, 8 miliona dinara. Projektom će biti obuhvaćeno oko 400 korisnika. muric11Centar za socijalni rad, Udruženje psihologa i Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima u Novom Pazaru od 1. avgusta realizuju sedam projekata kojima će biti poboljšane usluge socijalnih davanja u ovom gradu. Član Gradskog vijeća zadužen za zdravstvena i socijalna pitanja Fevzija Murić, kazao je da su navedene tri organizacije projekte dobile na osnovu konkursa koji je predhodno raspisala lokalna samouprava.

Centar za socijalni rad će realizovati tri projekta. Pomoć u kući za odrasla i stara lica, Pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i Savjetodavno terapeutsko edukativnu usluga za bračne parove.

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Dnevni boravak osoba sa smetnjama u razvoju i Predah uslugu koja podrazumijeva boravak djece sa smetnjama u Dnevnom boravku od petka do ponedjeljka.

Udruženje psihologa će realizovati projekte lični pratilac i personalni asistent.

Grad Novi Pazar oduvijek finansira i vodi računa o svim udruženjima koja se bave osobama sa invlaiditetima, budžet za njih na godišnjem nivou kreće se od 15 do 20 miliona dinara.

Budžet našeg grada je štedljiv, razvojan, ali prije svega socijalno odgovoran. Murić je rekao da su projekti od velikog značaja, da su skupi, te da će kod nadlježnog ministarstva naredne godine sa istim ovim projektima konkurisati, a da očekuje veća finansijska sredstva.

Objavi na društvenim mrežama!