Murić: Zukorlićev dokaz propadanja

izjava1

“Muamer Zukorlić nije uspeo ni godinu dana da sačuva  stranku BDZ, napustili su ga njegovi najbliži saradnici, pa optužbama drugih i ministra Rasima Ljajića pokušava da zaustavi svoje propadanje”, rekao je predsednik Stranke za Sandžak Fevzija Murić. On je osudio i širenje govora mržnje sa televizija, iza kojih stoji Zukorlić, kao i to što nadležni organi ne reaguju na nelegalan rad televizije Jedinstvo.

Stranka za Sandžak osudila je širenje mržnje i hajku protiv pojedinaca na lokalnim televizijama, iza kojih, kako je istako predsednik te partije Fevzija Murić, stoji Muamer Zukorlić. Optužbe na račun pojedinaca, kako kaže Murić, uznemiruju građane Novog Pazara, podižu tenzije i izazivaju razdor među građanima.  On je pozvao i nadležne organe da preduzmu adekvtane zakonske mere, jer kako je istakao tv Jedinstvo ne postoji u APR-u , koju su kako je rekao na nasilan način zauzeli Zukorlićevi ljudi. On je osudio neprofesionalan odnos tih televizija, koji su emitovali ispovest, kako je istakao, jednog kriminalca i to bez postavljanja pitanja novinara. Nastavi čitati

Sjenička konferencija – Deklaracija o vraćanju Sandžaka Bosni -

Sjenička konferencija

- Deklaracija o vraćanju Sandžaka Bosni -

U periodusandzak i bosna od 8 do 25 avgusta 1917. godine u Sjenici i drugim sandžačkim gradovima vršene su intenzivne i ozbiljne pripreme za održavanje konferencije najuglednijih Bošnjaka iz 12 srezova i gradova Sandžaka.

Konferencija je održana u Sjenici od 13 do 15. avgusta 1917. godine, na kojoj se raspravljalo o budućem statusu Bošnjaka, jer su uveliko vršene pripreme za stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, (kasnije preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju). U programu priprema za stvaranje Jugoslavije nije predviđena ravnopravnost bošnjačkog naroda, niti su oni projektom nove države tretirani. Nastavi čitati

IZVESTAJ KOMISIJE ZA PREISPITIVANJE I ANALIZU RADA OPŠTINSKIH UPRAVA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA I USTANOVA

U V O D

Skupština grada Novog Pazara je na osnovu čl. 36. st.1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br.129/07), čl. 33. st. 1. Statuta opštine Novi Pazar (“Opštinski službeni list”, br. 7/02 i “Službeni list opštine Novi Pazar br.16/06 i 4/07) i čl 27 st. 1 i 3 i čl. 56 st.1 i 8 Poslovnika Skupštine opštine Novi Pazar, (“Službeni list opštine Novi Pazar br. 27/06 i 13/07), na sjednici održanoj 31. 07. 2008. godine, donijela Odluku o obrazovanju Komisije za preispitivanje i analizu rada opštinskih uprava i javnih komunalnih preduzeća i ustanova (u daljem tekstu Komisija) čiji je osnivač grad Novi Pazar, sa zadatkom da izvrši provjeru rada istih i na osnovu nalaza, odnosno utvrđenih činjenica, sačini izvještaj i organima grada predloži odgovarajuće mjere, koje će oni preduzeti. Za članove Komisije izabrani su: dipl.ecc. Munir Poturak, predsjednik, Ešref Rahić, dipl.pravnik, Slavomir Božović, dipl.ecc. Radoica Filipović, dipl.ecc, Tarik Imamović, dipl.ing.elek., a odlukom o dopuni pomenute odluke od 22.12.2008. godine (Službeni list br. 19/08) za člana Komisije izabran je Azem Hajdarević, prof. Nastavi čitati