Odgovor Stranke za Sandžak na dopis Povjerenika

Odgovor na dopis Povjerenik za informacije od javnog značajai zaštitu podataka o ličnosti.

Povjerenik za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti

        Služba Povjerenika

            Sektor za nadzor

Predmet: Odgovor na dopis.

 Dopisom broj: 164-00217/2013-07, od 10.05.2013. godine, koji je Stranci za Sandžak uručen 20. Maja 2013. godine, obaviješteni smo da je Služba Povjerenika i ranije (19.04.2013. godine) upućivala dopis kojim tražite odgovore na određena pitanja.

Kako je Stranka za Sandžak pomenutog datuma obaviještena o vašem zahtjevu, dostavljamo vam sljedeće odgovore:

  1. Stranka za Sandžak ne vodi zbirke (zbirka podataka kao skup podataka) u smislu člana 3. Tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, jer Stranka nema zaposlenih lica, te ni zbirku podataka o zaposlenima, zbirku podataka o zaradama zaposlenih i slično. Naime, lica koja obavljaju stranačke – administrativne i druge poslove rade volonterski, inače su članovi organa Stranke.
  2. Stranka ima evidenciju osnivača Stranke, u smislu člana 9. Zakona o političkim strankama (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009).

O članstvu se vodi evidencija preko pristupnica koje svojevoljno potpisuju punoljetni građani. Pristupnica, pored osnovnih podataka sadrži podatke o stručnoj spremi, zaposlenosti, datumu pristupanja Stranci, redni broj člana Stranke i sl. Pristupnice se čuvaju u stranačkoj kancelariji.

  1. Odgovorno lica koje zastupa i predstavlja Stranku je predsjednik Stranke, a to je Fevzija (Džemo) Murić, rođen 12. O5. 1959. godine u Novom Pazaru, JMBG … … , doktor stomatologije, stanuje u Novom Pazaru, ul. Sarajevska 58. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika gradonačelnika za zdravstvo i socijalnu politiku.

Stranka za Sandžak

Azem Hajdarević, zamjenik predsjednika Stranke

Objavi na društvenim mrežama!